Ölçülər: 3mm x 70 x 170 cm-dir.

   Bütün modellərin ağ, kayın, armud, ceviz, meşe, venge, kiraz,akcaağaç və qara rəngləri   mövcuddur.

   Ölçülər: 3mm x 70 x 170 cm-dir.

      Rəng yalnız –

D 012

3mmx93x210 cm

D 016

3mmx93x210 cm

4mmx70x210 cm

D 101

4mmx70x210 cm

D 103

4mmx70x210 cm

D 106

4mmx70x210 cm

D 106/1

4mmx70x210 cm

D 106/3

4mmx70x210 cm

D 107

3mmx93x210 cm

4mmx70x210 cm

D 109

4mmx70x210 cm

D 113

3mmx93x210 cm

4mmx70x210 cm

D 113/1

4mmx70x210 cm

D 126

4mmx70x210 cm

D 126/1

4mmx70x210 cm

D 130

4mmx70x210 cm

D 130/1

4mmx70x210 cm

Varna

4mmx70x210 cm