Qulp 3010 Xrom

Rəng: Xrom, Sarı, İnoks

Ölçü: 64 mm

Qulp 3010 Xrom

Rəng: Xrom, Sarı, İnoks

Ölçü: 128, 192 mm

Barmaq Qulp Xrom

Rəng: Xrom, Sarı, İnoks

Ölçü: 001 mm

Selvi Qulp Xrom

Rəng: Xrom, Sarı, İnoks

Ölçü: 96, 128, 160 mm

Yonca Qulp Xrom

Rəng: Xrom, Sarı, İnoks

Ölçü: 32 mm

Gömme Qulp Sarı Zincirli

Rəng: Xrom, Sarı, İnoks

Ölçü: 96 mm