Nümunələr

 

RƏNG: Ağ, Qara, Sarı, Gümüş

 

 SİLİKON NAXIŞ 001SİLİKON NAXIŞ 002 SİLİKON NAXIŞ 003 SİLİKON NAXIŞ 004 SİLİKON NAXIŞ 005 SİLİKON NAXIŞ 006 SİLİKON NAXIŞ 008SİLİKON NAXIŞ 009 SİLİKON NAXIŞ 010
  
SİLİKON NAXIŞ 011SİLİKON NAXIŞ 012SİLİKON NAXIŞ 015SİLİKON NAXIŞ 017SİLİKON NAXIŞ 018SİLİKON NAXIŞ 020SİLİKON NAXIŞ 021  
SİLİKON NAXIŞ 023SİLİKON NAXIŞ 024SİLİKON NAXIŞ 025SİLİKON NAXIŞ 028SİLİKON NAXIŞ 029SİLİKON NAXIŞ 031SİLİKON NAXIŞ 033
SİLİKON NAXIŞ 034SİLİKON NAXIŞ 036SİLİKON NAXIŞ 039SİLİKON NAXIŞ 044SİLİKON NAXIŞ 045SİLİKON NAXIŞ 046SİLİKON NAXIŞ 049
acikyunankilidi oalparslankapak o
SİLİKON NAXIŞ 050SİLİKON NAXIŞ 051SİLİKON NAXIŞ 055SİLİKON NAXIŞ 060SİLİKON NAXIŞ 140

Açıq Yunan Kilidi

980 x 50

980 x 70

Alparslan Qapaq

980 x 290

asude oasudeiki oasudekombin obahcivan obereket oboncukkilidi o

Alparslan Qulp Altı

200 x 60

270 x 80

Asudə

380 x 120

Asudə

400 x 13

Asudə Kombin

Bağçıvan

380 x 69

Bərəkət

380 x 60

Boncuq Kilidi

980 x 60

bahcivan odikkose odinamik oguvercin oikizdinamik oikizkirpik oikizsarmasik o

Diana

100 x 230

Dik Künc

150 x 150

Dinamik

500 x 80

Göyərçin

330 x 330

Əkiz Dinamik

500 x 240

Əkiz Kiprik

420 x 130

Əkiz Sarmaşıq

330 x 215

inci2 o(1)inci oistikbalkapak okəpənək okilim okirpik okizilirmak o

İnci

50 x 50

İnci

980 x 70

İstikbal Qapaq

Kəpənək

175 x 150

290 x 230

Kilim

200 x 50

400 x 100

Kiprik

420 x 60

Qızılırmaq

980 x 100

koc okünc kiprik oqu quşu omariya omert o(1)monet onaif o

Qoç

300 x 100

Künc Kiprik

150 x 150

Qu Quşu

300 x 130

460 x 200

Mariya

600 x 400

950 x 650

Mərd

437 x 94

Monet

100 x 150

200 x 300

Naif

350 x 100

omega oosmanlı künc opetek osabrin osarmasik oselcuklukapak osirma o

Omega

392 x 85

Osmanlı Künc

150 x 150

Pətək

300 x 210

500 x 350

Sabrin

380 x 60

Sarmaşıq

330 x 105

Səlçuklu Qapaq

320 x 220

Sırma

300 x 200

solerro obəzəkli səs ovivaldi ozambak ozarif o

Solerro

300 x 90

Bəzəkli Səs

350 x 275

Vivaldi

250 x 100

500 x 200

Zambaq

384 x 80

Zərif

350 x 100