Ümumi məlumatMontajModellərNümunələr
    

 

 

  • Məhsullarımız sıvanmış, alçılı, alçipan vurulmuş divarlara, fayans və seramik üzərinə rahat yapışdırıla bilər;
  • Tətbiq olunacaq səth quru, təmiz və varsa yağ və s.-dən təmizlənmiş olmalıdır. Məhsul lama istiqamətində çox elastik deyildir. Yapışdırılacaq səthdə lama boyunca 5 – 6 mm-dən çox pozuqluq və uzun aralıqda dalğavarilik olmamalıdır. Bu tip qüsurlar varsa,məsələn gips ilə qismən yamaq edilərək düzəldilməlidir. Səthin düzgünlüyü həm yapışdırıcıya qənaət, həm də görünüş baxımından əhəmiyyətlidir;
  • Yapışdırıcı divara sürtülmədən əvvəl, səth üzərinə qoyulub problem olmadığı yoxlanılmalıdır;
  • Yapışdırıcı tətbiq olunacaq səthə, səthin düzgünlüyündən asılı olaraq, 1-6 mm qalınlıqda dişli daraqla çəkilməlidir;
  • Yapışdırıcı səth üzərinə vurulduqdan sonra ən gec 15-20 dəq. sonra bambuq örtük yapışqanlı səthə yapışdırılmalıdır;
  • Örtük səthə tətbiq olunduqdan sonra,yapışdırıcı tam quruyana qədər (orta hesabla 6-10 saat), ehtimal sürüşmələrin qarşısını almaq üçün təpə nöqtələrdən 2-3 ədəd polad beton mıxı ilə müvəqqəti olaraq tutdurulması məsləhət görülür;
  • Tətbiq olunduqdan sonra,lamalar aralarından sızan yapışdırıcı varsa nəm əsgi ilə silinə bilər;
  • Bitmə və birləşmə yerlərində məhsulun özündən istifadə oluna bilər;
  • Təhlükəsizlik baxımından, çox ağır güzgü, şəkil kimi əşyalar məhsulun üzərinə birbaşa yapışdırılmamalı, divardan dəstək alacaq şəkildə mıxlanaraq asılmalıdır.